Andrzej Pietsch

Próg

Tytuł: Próg
Autor: Andrzej Pietsch
Rok: 1964
Technika: Akwaforta
Oprawa: Nie
Podpis odręczny: p.d.: Andrzej Pietsch 1964
Wymiary: 37 x 47 cm, 44,8 x 64 cm
Stan zachowania: bardzo dobry
Certyfikat autentyczności

Kategoria: Tag:
Share:

Andrzej Pietsch (1932-2010) – artysta grafik, taternik i alpinista. Urodził się w 1932 roku w Krakowie, gdzie ukończył Liceum Plastyczne. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1951-58 dyplom u prof. Mieczysława Wejmana). W 1986 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Współpracował z kilkoma innymi uczelniami w kraju (m.in. w Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Cieszynie), w okresie 1972-78 był prorektorem ASP w Krakowie. Do roku 1999 miał ok. 70 wystaw indywidualnych, w tym około połowy za granicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych. Z czasem stał się jednym z najbardziej cenionych polskich grafików, od 1966 otrzymywał wyróżnienia międzynarodowe. Zajmował się m.in. wklęsłodrukiem, tworzył grafiki m.in. w kilku cyklach, np. „Aktorki” (od 1964), „Podróżni” i „Podróże” (od 1966), „Trawy” (od 1984), a także (zwłaszcza wcześniej) motywy górskie. Stał się też cenionym dydaktykiem (do 2000 roku ośmiu z jego uczniów stało się profesorami, a pod jego kierunkiem dyplomy ukończyło przeszło 170 studentów). Uczestnik wielu gremiów konkursowych. Współorganizator klubu twórców kultury „Kuźnica” W 1969 roku otrzymał nagrodę Ministerstwa Kultury i Sztuki III stopnia, był laureatem Nagrody Artystycznej Miasta Krakowa (1974) i Nagrody Ministra Kultury i Sztuki (1975), a także innych nagród i wyróżnień m.in. na MBG w Krakowie (1966,1968,1970), na Międzynarodowym Biennale Grafiki w Bradford (1976) i Fredrikstad (1984). W roku 1999 zdobył Nagrodę Równorzędną na Biennale Małych Form Grafiki w Łodzi. Zmarł 30 listopada 2010/ Pochowany na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie (pas 79, rząd zachodni).