Marc Chagall

Kochankowie z Wenecji

Tytuł: Kochankowie z Wenecji
Autor: Marc Chagall
Rok: 1986
Technika: Litografia (12 kolorów w procesie Grano-Litho)
Oprawa: nie
Podpis: z odcisku, l.d.: Marc Chagall
Papier: Papier czerpany Rives, 270 gr.
Wymiary: 60 × 80 cm (arkusz)
Stan zachowania: bardzo dobry
Certyfikat autentyczności będzie dołączony

Kategoria: Tag:
Share:

Marc Chagall (1887-1985) – francuski malarz i grafik pochodzenia rosyjskiego. Wybitny przedstawiciel École de Paris. Rysunku uczył się u witebskiego malarza Juda Pen. W 1907r. rozpoczął studia w Akademii petersburskiej .W latach 1910-1914 przebywał na stypendium w Paryżu, gdzie zetknął się z kubizmem i zaprzyjaźnił z G. Apollinairem i M. Jacobem. W 1915r. ożenił się z Bellą , była ona muzą wielu jego obrazów. W 1919r. był kierownikiem artystycznym Państwowego Teatru Żydowskiego w Moskwie. Od 1947r. mieszkał na stałe w Paryżu. Po naiwno-realistycznych obrazach w początkowej twórczości, uległ wpływom kubizmu, ekspresjonizmu i surrealizmu. W jego obrazach przeważa pogodna tematyka miłosna, pejzaże, sceny religijne. Charakterystycznymi dla niego środkami wyrazu są m.in. deformacja kształtów, zachwianie proporcji, przewaga żywych czerwieni, błękitów i zieleni.