Tadeusz Kantor

Wariat i Zakonnica

Oryginalny Program Teatru „Cricot 2″ Tadeusz Kantor pt. „Wariat i Zakonnica” z 1963 roku.

Tekst w języku polskim i francuskim. Ręczne dopiski.

Teatr autonomiczny – Teatr Cricot 2 – Galeria Krzysztofory, Kraków 1963, wymiary 10 x 29 cm, str 8 + 11

Dwie broszury – pierwsza zawierające tekst Tadeusza Kantora Teatr autonomiczny, druga opis dramatu Stanisława Ignacego Witkiewicza Wariat i Zakonnica [sztuka napisana w 1923 roku] wystawianego przez Teatr Cricot 2 w Galerii Krzysztofory [premiera 8 czerwca 1963 roku].

Kategoria: Tag:
Share:

Fragment opisu z cricoteka pl

Wariat i zakonnica, 1963 – Teatr zerowy

“(…)

NOTATKI DO TEATRU “ZEROWEGO”.

Spróbujmy zgromadzić objawy życiowej aktywności o dużym ładunku

emocjonalnym i treściowym…

m i ł o ś ć,  z a z d r o ś ć,  ż ą d z a,  n a m i ę t n o ś ć,  c h c i w o ś ć, p r z e b i e g ł o ś ć,  t c h ó r z o s t w o,  z e m s t a,  m o r d e r s t w o,  s a m o b ó j s t w o,  w o j n a,  b o h a t e r s t w o,      s t r a c h,  c i e r p i e n i e …

Ten nie byle jaki materiał wybuchowy służył teatrowi i sztuce długo do wymyślania literackiej fabuły, dramatycznych akcji, powikłań, konfliktów i sensacji.

Jego właściwości i tendencje do  e k s p a n s j i  i  r o z ł a d o w a n i a  zadecydowały o rodzaju środków formalnych, oczywiście skutecznych i o podobnej naturze:

w y r a ż a n i e,

k s z t a ł t o w a n i e,

f o r m a,

i l u z j a,

z w i ą z k i  n a t u r a l i s t y c z n e  z życiem,

“figuratywność”…

(Tadeusz Kantor, Metamorfozy. Teksty o latach 1938 – 1974 , wybór i opracowanie Krzysztof Pleśniarowicz, Cricoteka, Księgarnia Akademicka, Kraków 2000, s.268)

Zobacz też inne moje aukcje: malarstwo olejne, grafiki.

Wariat i Zakonnica