Andrzej Pietsch

Podróż IIIa

Tytuł: Podróż IIIa
Autor: Andrzej Pietsch
Rok: 1994
Technika: Akwaforta
Oprawa: Nie
Podpis: odręczny
Edycja: 34/40
Wymiary: 49 x 65 cm
Stan zachowania: bardzo dobry
Certyfikat autentyczności
Praca dostępna do sprzedaży, ale zarezerwowana na wystawę (28.10-4.12.2022)
Możliwy odbiór po 4 grudnia 2022

Kategoria: Tag:
Share:

Andrzej Pietsch (1932 – 2010). Artysta grafik, taternik i alpinista. Studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (1951-58 dyplom u prof. Mieczysława Wejmana). W 1986 uzyskał tytuł profesora zwyczajnego. Współpracował z kilkoma innymi uczelniami w kraju (m.in. w Poznaniu, Katowicach, Lublinie, Cieszynie), w okresie 1972-78 był prorektorem ASP w Krakowie. Do roku 1999 miał ok. 70 wystaw indywidualnych, w tym około połowy za granicą, uczestniczył w ponad 200 wystawach zbiorowych. Z czasem stał się jednym z najbardziej cenionych polskich grafików, od 1966 otrzymywał wyróżnienia międzynarodowe. Zajmował się m.in. wklęsłodrukiem, tworzył grafiki m.in. w kilku cyklach, np. „Aktorki” (od 1964), „Podróżni” i „Podróże” (od 1966), „Trawy” (od 1984), a także (zwłaszcza wcześniej) motywy górskie. Stał się też cenionym dydaktykiem (do 2000 roku ośmiu z jego uczniów stało się profesorami, a pod jego kierunkiem dyplomy ukończyło przeszło 170 studentów). Uczestnik wielu gremiów konkursowych.