Edward Dwurnik

Gdańsk

PRODUKT NIEDOSTĘPNY
Tytuł: Gdańsk
Autor: Edward Dwurnik (1943-2018)
Rok: 2008/2016
Technika: Inkografia
Oprawa: tak
Podpis: odręczny oraz numeracja 57/100
Wymiary: 25x30cm bez ramy, 51x58cm z ramą
Stan zachowania: bardzo dobry
Certyfikat autentyczności

Kategoria: Tag:
Share:

Urodził się w Radzyminie, studiował w warszawskiej ASP w latach 1963-70. W czasie studiów, począwszy od 1965 roku rozpoczął cykl Podróże autostopem (kontynuowany do dziś), w którym portretował miasta i miasteczka z perspektywy „ptasiego lotu”,
w polu zainteresowania artysty, poza architekturą, znalazło się życie i obyczaje mieszkańców. W latach 1972 – 78 powstaje cykl Sportowcy, w którym przedstawia ludzi marginesu, cwaniaków, palaczy najtańszych wówczas papierosów marki „Sport”. Około roku 1980 nastąpiło połączenie cyklów Sportowcy i Robotnicy /realizowanego od ok. 1975 r/. Szyderstwo i krytyka z prowadzących „sportowe” życie współziomków / była to też reakcja na nachalne, instrumentalne gloryfikowanie hegemona – tj klasy robotniczej, przez ówczesną propagandę/ zostało zarzucone na rzecz poczucia solidarności z portretowanymi ludźmi. Ostanie cykle artysty to: Wyliczanka, Diagonale, Kwiaty, powrót do Podróży autostopem i cyklu Błękitne.
Autor ponad 3 tysięcy obrazów towarzyszących naszemu życiu , materialnego
i duchowego zapisu naszej kultury. Zmarł 28 października 2018 roku w Warszawie.